EvolutionParts Startpaket

Bestu00e4ll I DAG fu00f6r GRATIS frakt

ENKEL INSTALLATION

Man byter snabbt och enkelt till vu00e5ra sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s. Infu00f6rpackningen medfu00f6ljer alla nu00f6dvu00e4ndiga tillbehu00f6r som kru00e4vs fu00f6r korrekt montering.

GODKu00c4NDA Fu00d6R VA

Vattenlu00e5sen har godku00e4nts fu00f6r VA och du00e4rmed vet kunden att denuppfyller alla krav och standarder fu00f6r vatten- och avloppsprodukter.

PASSAR I ALLA NYA AVFALL

Godku00e4nda fu00f6r och kompatibla med alla nya avlopp. Kundennkan alltsu00e5 tryggt och su00e4kert ku00f6pa hem produkten direkt.

Hu00c5LLBAR SIDVINST

Med ett sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s blir skadliga kemikalier somnavloppsrengu00f6ring u00f6verflu00f6diga och du00e4rmed hju00e4lper vi till att skydda milju00f6n.

SJu00c4LVRENGu00d6RANDE

Den su00e4rskilda utformningen och ett anpassat vattenflu00f6de minskarnmu00e4ngden av hu00e5r och damm i avloppet och ser du00e4rmed till det inte tu00e4pps igen.

BEHu00d6VER ALDRIG BYTAS UT

Vu00e5ra sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s u00e4r prisvu00e4rdanlivstidsinvesteringar; de behu00f6ver nu00e4mligen aldrig bytas ut efter montering.

Med startpaketet fu00e5r du allt du behu00f6ver...

u00c4r du tru00f6tt pu00e5 du00e5lig lukt och blockerade avlopp?

u00c4r du som jag tru00f6tt pu00e5 ett illaluktande och oftast igensatt avlopp bu00e5de i badrummet och i handfatet Det u00e4r en tru00e5kig uppgift att behu00f6va rengu00f6ra avloppet hela tiden och du vet aldrig nu00e4r problemet kommer att uppstu00e5 igen. Dessutom u00e4r det oftast bara en jobbig uppgift som du vill bli av med! Om du ku00e4nner likadant har jag goda nyheter fu00f6r dig.u00a0

Vi pu00e5 Evolution Parts har uppfunnit en vattenfu00e4lla som gu00f6r att din rengu00f6ring gu00e5r pu00e5 autopilot. Med vu00e5r vattenfu00e4lla nr 1 behu00f6ver du inte lu00e4ngre ha att gu00f6ra med illaluktande och igensatta avlopp. Detta beror pu00e5 att vu00e5r vattenfu00e4lla nr 1 u00e4r sju00e4lvrengu00f6rande, vilket innebu00e4r att du inte behu00f6ver rengu00f6ra ditt avlopp/vattenfu00e4lla igen.

Sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s

Vu00e5ra sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s fungerar su00e5 att det finns ett hu00f6gt vattenflu00f6de i vattenlu00e5set och inga vassa kanter, vilket innebu00e4r att smuts, bakterier och orenheter inte kan fastna i vattenlu00e5set. All smuts spolas ner i avloppet tillsammans med avloppsvattnet fru00e5n toaletten och tu00e4pper inte lu00e4ngre till ru00f6ret.u00a0

Vattenfu00e5ngaren u00e4r byggd pu00e5 ett su00e5dant su00e4tt att inget kan fastna inuti lu00e4ngre, som smuts, hu00e5r och annan skit gu00f6r i en vanlig vattenfu00e4lla. Fu00f6rutom att fu00f6rhindra att smuts fastnar och hu00e5lla avloppet rent, hu00e5ller vattenfu00e5ngaren ocksu00e5 alla du00e5liga lukter borta, su00e5 att du slipper bu00e5de du00e5liga lukter och blockerade avlopp.

Billigt och enkelt att byta

Det bu00e4sta u00e4r att vu00e5ra sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s u00e4r billiga och vi skickar paket u00f6ver hela Sverige. Det tar bara 2-3 minuter att byta ut ditt gamla vattenlu00e5s mot ett av vu00e5ra sju00e4lvrengu00f6rande vattenlu00e5s som passar de flesta avlopp. Se ditt vattenlu00e5s under produkter pu00e5 webbplatsen. Vi har bu00e5de ett vattenlu00e5s fu00f6r det vanliga runda avloppet, ett fu00f6r de nyare linjens vattenlu00e5s och ett s-vattenlu00e5s fu00f6r tvu00e4ttstu00e4ll.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Vad vu00e5ra kunder su00e4ger

Har aldrig slutat under de senaste 10 u00e5ren. Ju00e4vligt bra, sku00f6nt att ha en enklare vardag. Och vi har en dag. 2 flickor med lu00e5ngt hu00e5r
Kent Martin Madsen
Jag ku00f6pte en Water Lock No. 1, som fungerar utmu00e4rkt. Enkel att ersu00e4tta det gamla 110 mm vattenlu00e5set, enkel installation och definitivt ett nu00f6je att inte behu00f6va rengu00f6ra vattenlu00e5set var fjortonde dag. Kvaliteten verkar mycket bra, produkten u00e4r enkel och tillverkad av plastmaterial.
Niels Kristiansen
EvolutionParts har gjort vu00e5r vardag mycket enklare och vi har blivit av med en tru00e4 rengu00f6ringsuppgift. Det rekommenderas starkt.
Lone Pedersen

Stu00e4ll dig aldrig mer till besvu00e4r med blockerade avlopp

* Su00e5 lu00e4nge lagret ru00e4cker